Radocza, 24.05.2024 r.

Postępowanie zakupowe RPOZ/2022/6512/PolskiLad - Renowacja otoczenia kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Radoczy

https://bip.malopolska.pl/ugtomice,a,2468415,postepowanie-zakupowe-rpoz20226512polskilad-renowacja-otoczenia-kosciola-pw-przemienienia-panskiego-.html

 Dzień dobry!

 Dot. Postępowanie zakupowe RPOZ/2022/6512/PolskiLad

Renowacja otoczenia kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Radoczy

 Jesteśmy zainteresowanie wzięciem udziału w postępowaniu przetargowym w ww zadaniu.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie, udostepnienie dokumentacji przetargowej oraz projektowej (o ile to możliwe, drogą elektroniczną)

 z poważaniem

mgr inż. Michał Czerwieński

Dyrektor ds. technicznych

+48 882-135-502

Zakład Usług Budowlanych DĘBOWSKI Sp.j.

Zaborze, ul. Polna 8

32-600 Oświęcim

www.zubdebowski.pl

                                                                                                          Radocza, 4 czerwca 2024 r.

 

Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka

 1. Przemienienia Pańskiego w Radoczy
 2. Jagiellońska 2

34-100 Radocza, gm. Tomice

 

 

Wszyscy Wykonawcy

 

 

Dotyczy:         wyjaśnień do postępowania zakupowego RPOZ/2022/6512/PolskiLad
na realizację zadania pn. Renowacja otoczenia kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Radoczy

 

            W związku ze skierowanym zapytaniem do ogłoszenia o postępowaniu zakupowym j.w. Zamawiający udostępnia treść zapytania i udziela wyjaśnień.

 

Treść zapytania:

Jesteśmy zainteresowanie wzięciem udziału w postępowaniu przetargowym w ww zadaniu. Zwracamy się z prośbą o przekazanie, udostępnienie dokumentacji przetargowej oraz projektowej (o ile to możliwe, drogą elektroniczną)

 

Wyjaśnienia:

            W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie udostępnienia dokumentacji przetargowej oraz projektowej dla ww. zadania informuję, że Zamawiający - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Radoczy, nie jest zobowiązana do stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie prowadzone jest w formie postępowania zakupowego na warunkach określonych
w Regulaminie Naboru Wniosków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

            Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną planowanych do wykonania robót. Wskazany w pkt 2.4 ogłoszenia o postępowaniu zakupowym zakres robót został określony jako wstępny. Dokładny zakres robót będzie znany po jego uzgodnieniu
z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, co jest obowiązkiem Wykonawcy.

            Mając na uwadze Państwa zainteresowanie realizacją zadania przypominam,
że zgodnie z pkt 7 ogłoszenia o postępowaniu zakupowym Zamawiający przewidział wizję
w terenie celem zapoznania Wykonawców z warunkami terenowymi realizacji zadania, wstępnym zakresem robót oraz przewidział możliwość zadawania pytań w przedmiocie inwestycji. Złożenie oferty, jest uwarunkowane udziałem w wizji lokalnej. Wizja odbędzie się w dniu 17 czerwca 2024 r. o godz. 10:00. Zapraszam do udziału w spotkaniu celem uzyskania szerszych informacji w zakresie planowanych do realizacji robót.                                                                                             

                                                                                              Z poważaniem

Ks. Jacek Piszczek

Proboszcz Parafii w Radoczy

 

Radocza, 4 czerwca 2024 r.
Zamawiający:
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Przemienienia Pańskiego w Radoczy
ul. Jagiellońska 2
34-100 Radocza, gm. Tomice
Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: wyjaśnień do postępowania zakupowego RPOZ/2022/6512/PolskiLad
na realizację zadania pn. Renowacja otoczenia kościoła p.w. Przemienienia
Pańskiego w Radoczy
W związku ze skierowanym zapytaniem do ogłoszenia o postępowaniu zakupowym
j.w. Zamawiający udostępnia treść zapytania i udziela wyjaśnień.
Treść zapytania:
Jesteśmy zainteresowanie wzięciem udziału w postępowaniu przetargowym w ww zadaniu.
Zwracamy się z prośbą o przekazanie, udostępnienie dokumentacji przetargowej oraz
projektowej (o ile to możliwe, drogą elektroniczną)
Wyjaśnienia:
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie udostępnienia
dokumentacji przetargowej oraz projektowej dla ww. zadania informuję, że Zamawiający -
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Radoczy, nie jest zobowiązana do
stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie
prowadzone jest w formie postępowania zakupowego na warunkach określonych
w Regulaminie Naboru Wniosków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną planowanych do wykonania
robót. Wskazany w pkt 2.4 ogłoszenia o postępowaniu zakupowym zakres robót został
określony jako wstępny. Dokładny zakres robót będzie znany po jego uzgodnieniu
z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, co jest obowiązkiem Wykonawcy.
Mając na uwadze Państwa zainteresowanie realizacją zadania przypominam,
że zgodnie z pkt 7 ogłoszenia o postępowaniu zakupowym Zamawiający przewidział wizję
w terenie celem zapoznania Wykonawców z warunkami terenowymi realizacji zadania,
wstępnym zakresem robót oraz przewidział możliwość zadawania pytań w przedmiocie
inwestycji. Złożenie oferty, jest uwarunkowane udziałem w wizji lokalnej. Wizja odbędzie się
w dniu 17 czerwca 2024 r. o godz. 10:00. Zapraszam do udziału w spotkaniu celem uzyskania
szerszych informacji w zakresie planowanych do realizacji robót.
Z poważaniem
Ks. Jacek Piszczek
Proboszcz Parafii w Radoczy

 

INTENCJA  APOSTOLSTWA MODLITWY NA CZERWIEC:  Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju. Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

 

DZIESIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                                                                                  9 czerwca 2024 

 1. W czerwcu poświęconym czci Najświętszego Serca Pana Jezusa po mszach św. wieczornych będziemy śpiewać Litanię do Bożego Serca, a po rannych recytować. Zaś w niedziele o godz. 1430.
 1. Dziękuję wszystkim uczestniczącym w oktawie Bożego Ciała, noszącym baldachim, feretrony, paniom z KGW, służbie liturgicznej, dzieciom sypiącym kwiaty i dzwoniącym. Bóg zapłać.
 1. Składka na koszty beatyfikacji ks. Michała Rapacza wyniosła 2325,50 zł, natomiast ostania składka gospodarcza wyniosła 3602,50 zł.
 1. Rodzicom dzieci rocznicowych dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty. W tym tygodniu troskę o świątynię powierzamy rodzinom: Małgorzaty Kowalczyk, Barbary Kowalczyk, Renaty Okręglickiej, Ewy Nowak, Anny Kowalczyk, Edyty Piskurewicz i Marii Łabędź.

        

                 Wszystkim parafianom i gościom życzę obfitości Bożych darów oraz kształtowania własnego serca na wzór Serca Jezusowego.

 

 Nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca   -  Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi (ze strony Sanktuarium Fatimskiego Zakopane-Krzeptówki)

WPROWADZENIE

Wielka obietnica

Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
10 grudnia 1925r. objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce.

Dzieciątko powiedziało:
Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał.

Maryja powiedziała:
Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

2. Dlaczego pięć sobót wynagradzających?

Córko moja – powiedział Jezus – chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:

 1. Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu,
 2. Przeciw Jej Dziewictwu,
 3. Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,
 4. Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki,
 5. Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.

WARUNKI ODPRAWIENIA NABOŻEŃSTWA

PIĘCIU PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

Warunek 1
Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca

Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział: Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, ze ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i ze mają zamiar zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi.

Do spowiedzi należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. W kolejne pierwsze soboty można przystąpić do spowiedzi w intencji wynagrodzenia za jedną z pięciu zniewag, o których mówił Jezus. Można wzbudzić intencję podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia.

Przed spowiedzią można odmówić taką lub podobną modlitwę:

Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas.

Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu:

Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Warunek 2

Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca

Po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą. Można odmówić taką lub inna modlitwę:

Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedzą, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną miedzy niewiastami, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen.

Warunek 3

Różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca

Po każdym dziesiątku należy odmówić Modlitwę Anioła z Fatimy. Akt wynagrodzenia:

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Zaleca się odmówienie Różańca wynagradzającego za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Odmawia się go tak jak zwykle Różaniec, z tym, że w „Zdrowaś Maryjo…” po słowach „…i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus” włącza się poniższe wezwanie, w każdej tajemnicy inne:

Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje Niepokalane Poczęcie!
Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje nieprzerwane Dziewictwo!
Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoją rzeczywistą godność Matki Bożej!
Zachowaj i pomnażaj w nas cześć i miłość do Twoich wizerunków!
Rozpłomień we wszystkich sercach żar miłości i doskonałego nabożeństwa do Ciebie!

Warunek 4

Piętnastominutowe rozmyślanie nad piętnastoma tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca

(Podajemy przykładowe tematy rozmyślania nad pierwszą tajemnicą radosną)

1. Najpierw odmawia się modlitwę wstępną:
Zjednoczony ze wszystkimi aniołami i świętymi w niebie, zapraszam Ciebie, Maryjo, do rozważania ze mną tajemnic świętego różańca, co czynić chcę na cześć i chwałę Boga oraz dla zbawienia dusz.

2. Należy przypomnieć sobie relację ewangeliczną (Łk 1,26 – 38). Odczytaj tekst powoli, w duchu głębokiej modlitwy.

3. Z pokora pochyl się nad misterium swojego zbawienia objawionym w tej tajemnicy różańcowej. Rozmyślanie można poprowadzić według następujących punktów:
a. rozważ anielskie przesłanie skierowane do Maryi,
b. rozważ odpowiedź Najświętszej Maryi Panny,
c. rozważ wcielenie Syna Bożego.

4. Z kolei zjednocz się z Maryją w ufnej modlitwie. Odmów w skupieniu Litanię Loretańską. Na zakończenie dodaj:
Niebieski Ojcze, zgodnie z Twoją wolą wyrażoną w przesłaniu anioła, Twój Syn Jednorodzony stał się człowiekiem w łonie Najświętszej Dziewicy Maryi. Wysłuchaj moich próśb i dozwól mi znaleźć u Ciebie wsparcie za Jej orędownictwem, ponieważ z wiarą uznaję Ją za prawdziwą Matkę Boga. Amen.

5. Na zakończenie wzbudź w sobie postanowienia duchowe.

Będę gorącym sercem miłował Matkę Najświętszą i każdego dnia oddawał Jej cześć.
Będę uczył się od Maryi posłusznego wypełniania woli Bożej, jaką Pan mi ukazuje co dnia.
Obudzę w sobie nabożeństwo do mojego Anioła Stróża.


WIęcej informacji na temat Nabożeństw pięciu pierwszych sobót miesiąca można znaleźć na stronie www.pierwszesoboty.pl lub na stronie www.sekretariatfatimski.pl