Ogłoszenia parafialne

                                                                      XII Niedziela Zwykła  

                                                                            20 VI 2021 r.

                                      Dziś przypada wsp. bł. Władysława Bukowińskiego, kapłana

                                                            Z kalendarza liturgicznego:

W poniedziałek – wsp. św. Alojzego Gonzagi , zakonnika

W czwartek – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

W piątek zakończenie roku szkolnego. Msza św. o godz. 8.15. Zapraszam serdecznie, aby podziękować Panu Bogu, za ten trudny, ale szczęśliwie zakończony rok szkolny. Natomiast w czwartek będzie możliwość spowiedzi św. od godz. 17.00 – 18.00.Będzie dodatkowo spowiadał ks. Tomasz z Woźnik. Zachęcam dzieci, rodziców i nauczycieli do skorzystania  z sakramentu Pokuty.

Ofiarę na renowacje głównego ołtarza złożyli:

1000 zł – pewna osoba

500 zł – Alina i Władysław Wróbel

300 zł – Krystyna i Adam Przysiecki

200 zł – Małgorzata i Michał Standio, Maria Pomietło, pewna osoba, Teresa i Henryk Lofek, Marzena i Paweł Noszka

150 zł – Irena Pietraszewska 

Składka gospodarcza z ostatniej niedzieli wyniosła 2780 zł. Dzięki Waszej ofiarności przekroczyliśmy kolejny próg – na koncie funduszu odnowy ołtarza głównego mamy 61 200 zł.

Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary !!!

W przyszłym tygodniu kościół sprzątają w sobotę  osoby z rodzin:

 Joanny Zając, Edyty Piwowarskiej, Eweliny Wiśniewskiej, Łukasza Miska, Haliny Nideckiej, Jana Nideckiego, Heleny Książek.

                  Błogosławieństwa Bożego na nadchodzący tydzień

                             Ks. Janusz Sołtys - proboszcz

 

 Słowo Pasterskie naszego Metropolity:                                                    

W nawiązaniu do treści dekretu z dnia 17 października 2020 roku (Nr 2980/2020), niniejszym z dniem 19 czerwca 2021 roku odwołuję udzieloną w Archidiecezji Krakowskiej dyspensę od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej.

Jednocześnie polecam, by duszpasterze skutecznie powiadomili o tym fakcie wiernych oraz przypomnieli im wielkie znaczenie udziału w Eucharystii, jakie posiada ono dla życia Kościoła. Pomocą mogą w tym służyć zapisy Katechizmu Kościoła Katolickiego zawarte
m. in. w numerach 2168-2188. Szczególną uwagę należy zwrócić na fragment: „(…) wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od swego własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki” (KKK nr 2181).

W mocy pozostaje do odwołania zezwolenie udzielone dnia 18 grudnia 2020 roku (Nr 3738/2020)kapłanom przebywającym na terenie Archidiecezji Krakowskiejdotyczące trynacji oraz zezwolenie z dnia 26 kwietnia 2021 roku (Nr 1460/2021) w sprawie Mszy Świętych sprawowanych poza miejscem świętym. Zachęcam również do przestrzegania ustanowionych nadzwyczajnie dla sprawowanego kultu religijnego i nadal obowiązujących norm.

Na czas rozbudzania w sobie nowej religijnej gorliwości, a także dawania duszpasterskiej odpowiedzi na duchowe pragnienia Ludu Bożego z serca błogosławię wszystkim wiernym
i kapłanom Archidiecezji Krakowskiej

                                          Arcybiskup Metropolita Krakowski

                                                     Marek Jędraszewski